Bezpečnostní služba Pardubice - Obecní stráž

Jedinečná služba obcím - Obecní stráž

Služba Obecní stráž je určena především pro obce a města, která nemají služebnu Policie ČR nebo městské policie. Jejím hlavním úkolem je zejména ochrana movitého i nemovitého obecního majetku, kontrola budov či nejrůznějších zařízení v obci, dohled nad veřejným pořádkem. V případě zjištění jakéhokoliv přestupku nebo trestného činu jsou naší hlídkou provedeny neodkladné úkony k zajištění pořádku. Událost je řádně zadokumentována a bezodkladně předána příslušným orgánům k prošetření.
Služba Obecní stráž je vždy poskytována profesionální hlídkou, jejíž členové úspěšně složili psychodiagnostické zkoušky, zkoušku znalosti relevantních právních předpisů, zkoušku z poskytnutí první pomoci, sebeobrany a zkoušku použití zbraně.

Hlídka je při výkonu služby kromě jiného vybavena:

 • služebním automobilem,
 • střelnou zbraní, tonfou, slzným sprejem, pouty,
 • audio a video záznamovým zařízením,
 • halogenovou svítilnou,
 • prostředky mobilní komunikace,
 • jednotným, přehledným a nezaměnitelným úborem,
 • základními hasicími prostředky,
 • prostředky pro poskytování první pomoci.

Hlavní předností služby Obecní stráž je přítomnost hlídky přímo v obci, což má velký preventivní účinek při předcházení porušování právních předpisů a udržování bezpečnosti.

V případě podezření na porušení pořádku a právních předpisů se mohou občané sami obrátit na hlídku s žádostí o sjednání nápravy, popřípadě mohou telefonicky kontaktovat našeho operátora na čísle +420 608 231 299, který jim poskytne radu a ihned vyšle na místo hlídku.

Obecní stráž lze rozdělit na:

 • stálou stráž: hlídka 24 hodin denně,
 • dohled: hlídka 6-12 hodin denně dle dohody,
 • namátková stráž: hlídka 5 hodin týdně v různých časech dle dohody.
  • Pro případné podrobnějsí informace použijte kontaktní formulář naší bezpečnostní agentury.

CZIN.eu TOPlist